Entlebušský salašnícky pes

Entlebucher Sennenhund

Pôvod: Švajčiarsko

Použitie: honelnícky, strážny, salašnícky, domáci pes. Dnes aj mnohostranný pracovný a rodinný pes

Klasifikácia: ;

Dátum publikovania platného štandardu: 31. 1. 1994

Krátky prehľad histórie: „entlebušan“ je najmenší zo štyroch švajčiarskych salašníckych psov. Pochádza z Entlebuchu, údolia v oblasti kantonov Luzern a Bern. Prvý popis pod menom "Entlibuchský pes" pochádza z roku 1889, ale ešte pomerne dlhú dobu sa Apenzellský a Entlebušský salašnícky pes vôbec nerozlišovali. V roku 1913 boli 4 exempláre tohto malého honelníckeho plemena s kýpťovitým chvostom predstavené na výstave v Langenthale profesorovi Heimovi, veľkému podporovateľovi švajčiarských salašníckych plemien. Na základe posudkov rozhodcov bol entlebušský salašnícky pes zaradený ako štvrté salašnícke plemeno do Švajčiarskej plemennej knihy /SHSB/. Prvý štandard bol ale spísaný až v roku 1927 a po založení Švajčiarskeho klubu pre entlebušského salašníckeho psa 28. augusta 1926 z iniciatívy dr. B. Koblera bolo toto plemeno ďalej podporované a čisto chované. Ako ukazuje malý počet zápisov do SHSB, vyvíjalo sa plemeno len pomaly. Novú podporu získal entlebušský salašnícky pes, keď bola popri jeho uznávanej vlastnosti živého a neúnavného honelníckeho psa objavená a dokázaná jeho vynikajúca schopnosť úžitkového psa. Dnes, hoci v skromnom počte, si toto atraktívne trojfarebné plemeno našlo svojich milovníkov a teší sa ako rodinné plemeno zvyšujúcej sa popularite.

Celkový vzhľad: stredne veľký, kompaktne stavaný pes mierne predĺženého formátu, trojfarebný ako všetky švajčiarske salašnícke plemená. Živý, múdry a priateľský výraz tváre.

Dôležité miery: pomer výšky v kohútiku a dĺžky tela je 8:10, pomer dĺžky papule a dĺžky temena je 9:10.

Správanie a povaha: živý, temperamentný, sebaistý a nebojácny, voči známym osobám dobrosrdečný a prítulný, voči cudzím mierne nedôverčivý, nepodplatiteľný strážca, veselý, učenlivý.

Hlava: v správnom pomere k telu, mierne kuželovitého tvaru, suchá, pozdĺžne osi papule a temena viac-menej paralelné.

Temeno: lebka pomerne plochá, relatívne široká, najširšia medzi koreňmi uší, smerom k papuli sa mierne zužuje, výbežok medzitemennej kosti takmer neviditeľný, čelová brázda málo vyvinutá. Čelový sklon málo vyvinutý.

Tvárová časť lebky:

Nos: čierny, mierne vystupuje nad predné zaoblenie pier.

Papuľa: silná, dobre modelovaná, od čela a líc zjavne oddelená, rovnomerne sa zužuje, ale nie je špicatá, o niečo kratšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a výbežkom medzitemennej kosti. Chrbát nosa je rovný.

Líca: málo vyvinuté

Pysky: málo vyvinuté, priliehajúce na čeľusť, čierno pigmentované.

Zhryz: silný, pravidelný a úplný nožnicový zhryz. Kliešťový zhryz sa toleruje. Toleruje sa chýbanie 1 až 2 x P1 (premolárov 1). Na M3 sa neberie ohľad.

Oči: pomerne malé, tmavohnedé až orieškové, okrúhle. Výraz: živý, priateľský, pozorný. Viečka dobre priliehajú, okraje sú čierno pigmentované.

Uši: nie príliš veľké, vysoko a pomerne široko nasadené, pevná, dobre vyvinutá chrupavka ucha, uši visiace, trojuholníkového tvaru, špička dobre zaoblená, v pokoji plocho priliehajú, v pozore sú v koreni mierne zdvihnuté a nesené smerom dopredu.

Krk: pomerne krátky a zavalitý, mocný, suchý, bez skoku prechádza do tela.

Telo: mocné, mierne predĺžené.

Hrudník: široký, hlboký, siaha po lakte. Výrazné predhrudie, rebrá primerane klenuté, hrudný kôš podlhovastý s oválnym prierezom.

Chrbát: rovný, pevný a široký, pomerne dlhý.

Bedrá: mocné, ohybné, nie príliš krátke.

Kríže: mierne spadajú, pomerne dlhé.

Spodná línia a brucho: málo vtiahnuté.

Chvost: nasadený v pokračovaní mierne spadajúcich krížov, prirodzený, žiaduci je za sebou nesený alebo ovisnutý chvost (platné od zákazu kupírovania) alebo vrodený kýpťovitý chvost. Prirodzený a kýpťovitý chvost sú rovnocenné.

Končatiny

Predok: svalnatý, ale nie príliš ťažký, postavenie končatín ani široké ani úzke, predné končatiny krátke, podsadité, rovné, paralelné a postavené dobre pod telom .

Plecia: svalnaté, lopatky šikmé, dlhé, dobre priliehajú.

Ramená: rovnako dlhé alebo iba trocha kratšie ako lopatka. Uhol s lopatkou asi 110 až 120 st.

Lakte: dobre priliehajú.

Predlaktia: pomerne krátke, rovné, so silnými kosťami, suché.

Nadprstia: pri pohľade spredu v priamom pokračovaní predlaktí, zboku celkom mierne zošikmené, pomerne krátke.

Predné labky: okrúhle, uzavreté, so zahnutými prstami, smerujú rovno dopredu, pazúriky krátke a mocné, vankúšiky hrubé a odolné.

Zadok: svalnatý, stehná sú široké a mocné. Pri pohľade zozadu postavené nie príliš úzko, rovno a paralelne.

Stehná: dosť dlhé, v kolene tvoria s predkolením pomerne otvorený uhol.

Predkolenia: asi také dlhé ako stehná, suché.

Päty: mocné, umiestnené pomerne nízko, dobre zauhlené.

Podpätia: pomerne krátke, robustné, zvislé a paralelne postavené. Vlčie pazúriky sa musia odstraňovať.

Zadné labky: také ako predné.

Pohyb: priestranný a plynulý pohyb, s výdatným záberom zadných končatín, pri pohľade spredu a zozadu priamy posun končatín.

Osrstenie

Vlastnosti srsti: dvojitá. Krycia srsť krátka, priliehavá, tvrdá a lesklá. Podsada hustá.

Farba srsti a kresba: typická trojfarebnosť. Základná farba čierna, s pokiaľ možno symetrickými žlto až hrdzavohnedými a bielymi znakmi. Žlto až hrdzavohnedé znaky sa nachádzajú nad očami, na lícach, na papuli a hrdle, po stranách hrudníka a na všetkých štyroch nohách, kde žltá až hrdzavohnedá leží medzi čiernou a bielou.

Biele znaky: dobre viditeľná úzka biela lysinka, ktorá od temena bez prerušenia prechádza po chrbte nosa a celkom alebo čiastočne okolo papule. Biela prechádza z brady cez krk bez prerušenia po hruď. Biela je na všetkých štyroch labkách.

Nežiaduce, ale tolerované: malý biely znak na šiji, nie väčší ako polovica ruky.

Veľkosť:

Výška v kohútiku: psy 44 až 50 cm, tolerancia po 52 cm, sučky 42 až 48 cm, tolerancia po 50 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

- nedostatočná alebo prílišná výška,

- okrúhle temeno,

- krátka, dlhá alebo špicatá papuľa, rímsky nos,

- oči príliš svetlé, zapadnuté alebo vypúlené,

- ektropium, entropium,

- uši príliš nízko nasadené, príliš malé, špicaté, odstávajúce, poskladané,

- pred- alebo podhryz,

- chýbajúce zuby okrem dvoch P1 ( M3 sa neberú do úvahy),

- chrbát príliš krátky, voľný alebo kaprí,

- kríže prestavané alebo zrazené,

- hrudník dengľavý alebo súdkovitý,

- zalomený alebo nad chrbtom nesený chvost,

- končatiny s príliš jemnými kosťami, málo alebo príliš zauhlené, nekorektne postavené, kravské, súdkovité, úzke pri zemi,

- mäkké alebo prešliapnuté záprstia

- podlhovasté, roztiahnuté labky

- chyby sfarbenia: prerušená lysinka, príliš veľký biely fľak na šiji, prerušený biely golier, prerušená biela na hrudi, výrazne nad nadprstia siahajúce biele čižmičky,

- povahová slabosť, agresivita.

Vylučujúce chyby:

- žlté dravčie oči, dvojfarebné oči, modré oči,

- stočený chvost,

- príliš dlhá mäkká srsť,

- chýbajúca trojfarebnosť,

- základná farba iná ako čierna.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.